ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΕΣΘ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2016-2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ
       
Α' ΦΑΣΗ - Α' ΟΜΑΔΑ
ΠΑΡ 10/02/17, 17.30
Ι. Λεμονίδης
ΕΛΠΙΣ - ΠΕΡΣΕΑΣ 3-0
ΣΑΒ 00/00/17, 00.00
Ι. Λεμονίδης
   
ΣΑΒ 00/00/17, 00.00
Ι. Λεμονίδης
   
ΣΑΒ 00/00/17, 00.00
Ι. Λεμονίδης
   
ΣΑΒ 00/00/17, 00.00
Ι. Λεμονίδης
   
 6η ΣΑΒ 00/00/17, 00.00
Ι. Λεμονίδης
   
ΣΑΒ 00/00/17, 00.00
Ι. Λεμονίδης
   
Β' ΦΑΣΗ
ΣΑΒ 00/00/17, 00.00
Ι. Λεμονίδης
   
ΣΑΒ 00/00/17, 00.00
Ι. Λεμονίδης
   

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ
       
Α' ΦΑΣΗ - Β' ΟΜΑΔΑ
 
ΣΑΒ 00/00/17, 00.00
Ι. Λεμονίδης
   
ΣΑΒ 00/00/17, 00.00
Ι. Λεμονίδης
   
ΣΑΒ 00/00/17, 00.00
Ι. Λεμονίδης
   
ΣΑΒ 00/00/17, 00.00
Ι. Λεμονίδης
   
ΣΑΒ 00/00/17, 00.00
Ι. Λεμονίδης
   
 6η ΣΑΒ 00/00/17, 00.00
Ι. Λεμονίδης
   
ΣΑΒ 00/00/17, 00.00
Ι. Λεμονίδης