Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ Ελπίς Αμπελοκήπων, έπειτα από εσωτερική ψηφοφορία μεταξύ των μελών που εξελέγησαν στο Δ.Σ. κατά τις αρχαιρεσίες της 24ης Ιουνίου 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου θα έχει διετή θητεία και η σύνθεσή του είναι η παρακάτω:

Απόστολος Σταυρίδης

Πρόεδρος

Ιάκωβος Ιακωβίδης

Αντιπρόεδρος Α’

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Αντιπρόεδρος Β’

Άγγελος Ταλαμπίρης

Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Χατζηνάκος

Ταμίας

Κωνσταντίνος Σειράς

Μέλος Δ.Σ.

Θεόφιλος Μάρτσης

Μέλος Δ.Σ.

Βασίλειος Καραμπίδης

Μέλος Δ.Σ.

Γεώργιος Ταυλίκος

Μέλος Δ.Σ.

Αλέξανδρος Βαρυτιμίδης

Μέλος Δ.Σ.

-------------------------------------------

--------------------------------------------- 

Χρήστος Γκαλμπένης

Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.

Αθανάσιος Αντωνιάδης

Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.

Νικόλαος Παπαγεωργίου

Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.

Ευστράτιος Φωτιάδης

Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γεώργιος Κασαπίδης

Κωνσταντίνος Σταμάτης

Θωμάς Πάντσης