Σειρά φιλικών αγώνων θα δώσουν τα τμήματα της Ακαδημίας Μπάσκετ της Ελπίδας την Κυριακή 15/12.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα έχει ως εξής: