Η Ελπίδα ανακοινώνει ότι το τμήμα Ενηλίκων ξεκινά την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου ώρα 21.00 στο Διαδημοτικό Γυμναστήριο Μενεμένης (κάτω από την γέφυρα της οδού Δενδροποτάμου). Πληροφορίες στα γραφεία του συλλόγου (2310 748470) και στον έφορο του τμήματος Χρήστο Γκαλμπένη (697 3031033).